Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Årsregnskapet - en grunnleggende innføring
Forfattere:
ISBN:
9788245020359
Utgitt:
Utgave:
5
Sider:
540
Verk:
Årsregnskapet
Digital ressurs
Årsregnskapet - en grunnleggende innføring

Årsregnskapet - en grunnleggende innføring
Lærebok

Denne boka gir en grundig innføring i årsregnskapet inkludert regnskapsanalyse. Den tilfredsstiller det som rammeplanen for økonomisk-administrative høgskolestudier anbefaler som obligatoriske kunnskaper i emnene grunnleggende regnskap og finansregnskap med analyse. Boka gjennomgår grundig sammenhengen mellom bedriftsøkonomiske resonnementer og regler og prinsipper for regnskapsføring. Det er lagt vekt på en pedagogisk fremstilling med mange praktiske eksempler. Denne utgaven er oppdatert med ny skattesats på 25 %. Videre er det gjort pedagogiske forbedringer i hele boka. Blant annet er kapittel 27 om inntektsskatt i aksjeselskap skrevet helt om.

Boka krever ingen forkunnskaper og består av fire hoveddeler:

- Grunnleggende regnskapsforståelse
- Regler for bokføring og dokumentasjon av regnskapsopplysninger
- Regnskapslovens regler om årsregnskapet inklusive kontantstrømoppstilling og en innføring i konsernregnskap
- Regnskapsanalyse

I tillegg til læreboka er det utarbeidet en oppgavesamling med detaljerte løsningsforslag. Oppgavesamlingen følger inndelingen i læreboka. Den er velegnet både til selvstudier og som støtte til undervisningen.

Trond Kristoffersen er statsautorisert revisor og ansatt som førstelektor ved NTNU Handelshøyskolen i Trondheim. Han har over ti års erfaring fra revisoryrket og underviser i dag innenfor fagfeltet regnskap og skatt.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
599,-

Bøker i samme serie