Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Å bidra til skolebasert kompetanseutvikling
Forfattere:
ISBN:
9788232102891
Utgitt:
Utgave:
1
Å bidra til skolebasert kompetanseutvikling

Å bidra til skolebasert kompetanseutvikling
En kartlegging av lærerutdanninginstitusjoners ressurser

Denne rapporten er en kartlegging av erfaring med utviklingsarbeid og etterutdanning ved landets lærerutdanningsinstitusjoner. Her kartlegges også lærerutdannernes kjennskap til forskning på de fire satsingsområdene innenfor skolebasert kompetanseutvikling ? klasseledelse og lesing, regning og skriving som grunnleggende ferdigheter ? samt kjennskap til forskning innen vurdering for læring. Formålet er å vise hvilke forutsetninger våre lærerutdanningsinstitusjoner har for å fungere som kompetansemiljø for satsingen på skolebasert kompetanseutvikling i ungdomsskolene fra høsten 2013.
Målet til skriftserien Skole- og utdanningsforsking er å bidra til kunnskapsutvikling om skole, læring og utdanning. I serien gir vi ut både fagfellevurderte og ikke-fagfellevurderte antologier, monografier og rene forskingsrapporter.

 

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
123,-