Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
<2°C Hvordan får vi opp farten?
Forfattere:
ISBN:
9788269111217
Utgitt:
Utgave:
1
<2°C Hvordan får vi opp farten?

<2°C Hvordan får vi opp farten?
Forskningen er klar ? utslippene må i null på 30 år

Magasinet <2°C presenterer stoff både om klimaproblemet og klimaløsningene. Gjennom ekspertintervjuer med forskere, temaartikler og grafikk forteller <2°C om klimatrusselens alvor og hvilke grep som må gjøres for å kutte utslippene.

Format
Språk
Nytt opplag ventes
Antall
150,-