Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Omsorg er et idealistisk og nordisk tidsskrift for alle som arbeider eller har nære relasjoner til alvorlig syke, de svakeste gamle eller døende. Artiklene omtaler grenselandet mellom etikk, humanisme og moderne medisin.

PRISER

NB! For kunder i Norge:
Et medlemskap i Norsk Palliativ forening inkluderer årsabonnement på Omsorg. Årskontingent inkludert abonnement
Pris NOK 450,-. www.palliativ.org
Privat: NOK 395,– per år
Institusjon: NOK 525,– per år
Enkeltnummer: NOK 145,– per stk.

NB! For kunder i Danmark:
I Danmark tilbys OMSORG også via medlemsskap av Foreningen for Palliativ Indsats. (www.palliativ.dk)
Årskontingent for 2015 inkludert tidsskriftet Omsorg er DKR 420,–.

Abonnement tegnes ved henvendelse til Fagbokforlaget. Send e-post til: abonnement@fagbokforlaget.no

Annonsepriser i NOK
Helside: 8000,- 
Halvside: 4000,-

Format
Helside:  19x26 cm
Halvside: 19x13 cm

Redaksjonen
Ansvarlig redaktør: Overlege og daglig leder Stein Husebø: steinhuse@gmail.com og sbh@verdighetsenteret.no
Redaksjonssekretær: Tove Langeland: tove.langeland@helse-bergen.no

Redaksjonskomité:
Førstelektor, sykepleier Bjørg Th. Landmark: Bjorg.Landmark@drmk.no
Psykolog, konsulent Niels Peter Agger: n.p.agger@gmail.co
Sykepleierske, Ph.d., forsker Mette Raunkiær: raunkiaer@sdu.dk
Rektor og professor/dr. art: Ingunn Moser moser@diakonhjemmet.no
Filosof Tore Frost: torefros@online.no
Filolog/førsteamanuensis Oddgeir Synnes Oddgeir: Synnes@betanien.no
Sykehusdiakon og spesialist i diakontjeneste i helse og sosialsektoren Anne Hirsch: Anne.Hirsch@stolav.no
Professor emeritus dr. med Stig Ottesen: Stig.Ottesen@ous-hf.no
PhD., Leg sjukskøterska Berit Seiger Cronfalk: Berit.Cronfalk@ki.se

Tidsskriftet Omsorg er nå tilgjengelig i digitalt format.

1/2017 er fritt tilgjengelig for alle. Fremtidige utgaver krever registrert abonnement og egen innlogging.

Les tidsskriftet her.

For spørsmål om digital tilgang send e-post: digitalt@fagbokforlaget.no