Innvandreres morsmål
Forfattere:
ISBN:
9788245020700
Utgitt:
Utgave:
1
Innvandreres morsmål

Innvandreres morsmål
En ressursbok for lærere

Til tross for at det er kommet nye, store innvandrergrupper til Norge de siste årene, er det ikke blitt publisert oversikter over hovedtrekk i morsmålet til disse gruppene. I denne nye boken tar Olaf Husby for seg store innvandrerspråk i Norge og gir kortfattede beskrivelser av alfabet, lydverk og grammatikk i et kontrastiv perspektiv. Følgende språk dekkes: albansk, dari, kinesisk, rumensk, somali, spansk, tigrinja, tyrkisk, urdu og vietnamesisk. Boken vil være svært nyttig for lærere.

Forventes i salg 28.03.2017
379,-