Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Grunnbok for ingeniørutdanningen 1
Forfattere:
ISBN:
9788245021738
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
304
Grunnbok for ingeniørutdanningen 1

Grunnbok for ingeniørutdanningen 1

Bind 1 er skrevet for å dekke noe av pensum innenfor ingeniørutdanningen i tema som ikke ligger i de tradisjonelle ingeniørfagene, men i det man ofte kaller området teknologi og samfunn. Boka inneholder tema som teknologi- og vitenskapshistorie og teknologi og etikk, som har vært dårlig dekket i tidligere pensumbøker, samt vitenskapsteori og systemtenkning.

Teknologi- og vitenskapshistorie starter ca. 1650 og går fram til i dag. Dette er et naturlig sted å starte historisk på grunn av René Descartes og Francis Bacon som på mange måter er den moderne tids fedre. Kapitlet tar også et blikk tilbake til antikken.

Delen om teknologi og etikk inneholder noe om etikk generelt, men legger spesielt vekt på forholdet mellom teknologi og etikk. Dette er et tema som er lite beskrevet i litteraturen, men likevel svært viktig for teknologer.

Delen om systemtenkning er skrevet på bakgrunn av det overordnede kravet om å se ingeniørutdanningen i en helhetlig sammenheng. Systemtenkning er her presentert som en metode for å se på virkninger av teknologi på samfunnet generelt, og på en dynamisk måte.

Ingeniørstudenter skal ha kunnskap om grunnleggende vitenskapsteori. Denne delen gir en kort innføring i emnet.

Tom V. Nilsen er 1. lektor ved Universitetet i Agder (UiA). Han er utdannet innenfor marine konstruksjoner ved NTH (nåværende NTNU), og med hovedfag i idehistorie fra Universitetet i Oslo.