Om stipendet

Fagbokforlagets skrivestipender for grunnleggende lærebøker utgjør til sammen inntil kr 250 000 og tildeles to ganger i året.

Fagbokforlagets skrivestipender er øremerket skriveprosjekter som skal produsere nyskapende, grunnleggende lærebøker for fag i høyere utdanning, fortrinnsvis på bachelornivå. Stipendet tildeles etter søknad og forutsetter utgivelse på Fagbokforlaget. Stipendenes størrelse avgjøres av forlaget i hvert enkelt tilfelle og administreres av redaksjon for høyere utdanning.

Forfattere som tildeles skrivestipend kan også søke om tilgang til forlagets skrivestuer i Sopot (Polen) på Vigmostad (Lista) eller i Myrkdalen (Voss).

Her er en oversikt over tidligere tildelte stipend.

Slik søker du

Send oss et prosjekt som skal bli en grunnleggende lærebok for fag i høyere utdanning, fortrinnsvis på bachelornivå. Prosjektet må ha en klart definert målgruppe av studenter.

Søknaden må inneholde minimum prosjektskisse, prøvekapittel og framdriftsplan med mål om ferdigstillelse senest to år etter stipendtildeling.
Søkere må også oppgi et beløp og lage en enkel oversikt over hvordan stipendet skal benyttes. Prosjekter som allerede er kontraktsfestet er ikke søknadsberettiget.

Søknadsfrist: 1. mars og 1. oktober

Søknad om skrivestipend sendes til redaksjonssjef Roald Valle: roald.valle@fagbokforlaget.no